Irish Names - A

Name Pronunciation Meaning English Spelling Gender
Abaigeal, Abaigh  (ab-a-gale, a-bey)   Abigail F
Ábartach, Ábhartach (AV-ar-tach)   O Haverty M
Abbáeth, Abaoth (a-BEY) perhaps "lustful"   M
Abbán, Abán (a-BAWN) "little abbott"   M
Abél   borrowing of Biblical Abel   M
Ablach, Abhlach (AV-lach) "having apple-trees," "like an apple-tree"   F
Achall (a-chall)   Achill F
Accobrán, Acobhrán (A-kav-rawn) perhaps translation of Latin Desiderius   M
Ádam, Ádhamh (av, ah-u) borrowing of Biblical Adam Adam M
Adomnán, Adhamhnán (OO-nawn) timorous one Eunan M
Adamrae, Ámhra (AV-ra) "very wonderful"   M
Adducc, Adag (AD-ag) dim. of Adam   M
Adnach, Adhnach (EI-nach)    M
Adnár, Adhnár  (EI-nar) "very modest"   M
Áed, Aodh (ay) "fire" cognate with Latin aedes, aestus incorrectly anglicised Hugh M
Áedammair, Aodhamair (AY-a-meer) derived from Áed   M
Áedach, Aodhach (AY-ach) derived from Áed   M
Áedán, Aodhán, (AY-an) Aidan, dim. of Aodh   M
Áedgal Aodhal (AY-awl) "possessing the powers of Áed"   M
Áedgen, Aoidhghean (EE-an) "born of Áed" or "born of fire"   M
Áedlug, Aodhlugh, Aolú (AY-lu) combination of Áed and Lug M   M
Áednat Aodhnait (AY-nit, EE-nit) female form of Áedán Enid, Enit F
Áeducan, Aodhagán (AY-gan, EE-gan) dim. of Áed Egan M
Affiath (AF-ee)   Haffy M
Ágach, Ághmach (awch) "contentious, warlike"   M
Ágdae, Ághdha, Ága (AW-ga) "contentious, warlike"   M
Aghna (EE-na) perhaps an Irish form of Agnes Ina F
Aí, Aoi (ee) "poetic inspiration, learning"   M/F
Aíbgréne, Aoibhgréine (eev-GRAY-na) "radiance of the sun," "ray of sunshine" Evegren, Evegrena F
Aíbell, Aoibheall (EE-val) "radiance, spark, fire"   F
Aíbinn, Oébfinn, Aébfhinn Aoibhinn (EE-vin) "beautiful sheen, fair radiance" Eavan F
Aíbnat, Aébnat, Oébnat, Aobhnait (EEV-nit) "radiant girl" Eavnat F
Aibne, Aibhne (EEV-nee)   Eveny M
Aicclech, Aigleach (AG-lach) "cautious, ready"   M
Aicher, Aichear (AY-har) "sharp, keen, fierce" Eher M
Aífe, Aoife (EE-fa) "pleasant, beautiful, radiant"   F
Aifric (AF-ric) "pleasant"   F
Aignéis   "sacred, pure" Agnes F
Ailbe, Ailbhe Alvy (AL-vee) "white", "world-king" incorrectly anglicized as Albert or Bertie M/F
Ailchú (AL-chu) possibly "gentle hound"   M
Ailerán, Ailearán (AL-er-awn)     M
Ailgel, Ailgheal (AL-i-al)     M
Áilgenach, Áilgheanach (AL-I-an-ach) "soft, mild"   M
Áilgenán, Áilgheanán (AL-an-awn) "soft, mild person" O Hallinan M
Áilgesach, Áilgheasach, Áilíosach (AL-is-ach) "desirous, eager, lustful" O Hallisey M
Ailill, Oilill (al-eel) "a sprite, an elf" popular name in early Ireland, now obsolete M
Ailillán, Ailillén, Ailellán (AL-al-awn) dim. of Ailill   M
Ailionóra (AL-an-or-a) borrowed from Eleanor Eleanor F
Ailithir, Oilithir (UL-I-heer) "a pilgrim"   M
Aillén, Ailléne, Ellén, Oillín (al-EEN) dim. of Ailill Aline,Aleen (f) M/F
Ailleann (AL-en)   Ellen F
Aimilíona, Eimíle   Amelia, Emily   F
Ainbertach, Ainbheartach (AN-var-tach) perhaps "doer of evil deeds"   M
Ainbthech, Ainfeach (AN-fach) perhaps "stormy, tempestuous"   M
Ainbthenm Ainbthine, Ainfean (AN-fan) perhaps "storm, violence, fury"   F
Ainder, Ainnir (AN-nir) "a young woman"   F
Aindíles, Ainníleas (an-EI-las) "a child of uncertain parentage, an adopted or affiliated child"   M
Áindle, Ánle, Áinle (AWN-lee) " a hero, a champion, a warrior" Hanly M
Áine (AW-nee, AWN-ya) "radiance, splendour, brilliance"   M/F
Ainéislis (an-AYS-lees) ain- negative éislis neglect, forgetfulness: hence "careful" or "thoughtful"   M
Aingeal (AN-gel) from Latin Angela "angel"   F
Ainmere, Ainmire (AN-veer-a) "great lord, leader" or "wicked lord"   M
Airard, Irard, Urard (UR-ard) "very tall"   M
Airbertach, Airbheartach (AR-var-tach) "skilled, ingenious"   M
Áirdín (ar-deen) perhaps a dim of Artgal or Ardgar   M
Airechtach, Oireachtach (ir-ACHT-ach) "having many followers"   M
Airttíne Airtín (ar-TEEN) dim of Art   M
Aislinn (ash-leen)"a vision, a dream" AshleenF
Alis, Ailis, Ailís, Ailíse, Ailse (al-ISH, EI-leesh, EL-sa) from Norman-French Aliz, which is a borrowing of German Adalhaid "nobility" Alice, Elsa F
Alastríona (al-as-TREE-na) fem. form of Alastar from Alexander Alexandra F
Allsún dim. of Ailís, (AL-sun)  Allison, Alison F
Almu Almha (AL-va)   Alva F
Álmath Alma (AWL-va)   Alva F
Alusdar, Alastar, Alusdrann (AL-as-dar) borrowing of Alexander (Greek)   M
Amalgaid, Amhalgaidh (AW-lee)     M
Amargein, Aimirgin (AV-ir-in) "born of song"   M
Amlaíb, Amhlaoibh (ow-leev) root: Norse Ólafr Auliffe, Olave M
Anu, Ana (an-a) "wealth, abundance"   F
Anfudán (an-fawn) perhaps "a turbulent, tempestuous fiery person"   M
Anlón, Anluan (an-lun) perhaps "great hound, great warrior" Anlon, Hanlon M
Anmchaid, Anamcha (an-am-cha) "spirited" equated with but no connection with Ambrose   M
Ánna, Anna   borrowed from Biblical Hannah, Hebrew "grace"   F
Annábla, Anábla, Nábla (an-AWB-la) borrowing of Annabel, or Mabel   F
Annstás, Stéis   borrowed from Greek Anastasia;   F
Anraoi, Annraoi (own-ree) borrowing of English Henry   M
Ánrothán (AWN-ro-han) "the travelling sun," "a champion, a hero," "a nobleman second only to the king" Hanrahan M
Aodh   "fire"   M
Aodhagán, Áeducan   dim. of Áed  Egan M
Aodhán, Áedán AYD-an dim. of Aodh Aidan M
Aodhnait Áednat   female form of Áedán Enid F
Aoife (EE-fa)     F
Aoibheann, Aibfinn, Aebfind (EEV-an) "fair form" Eavan F
Aonghus, Angus, Naos (AN-gus) oinos "one" gustus "choice" AngusM
Aralt (AR-alt) borrowing of Norse Harold "army-might"   M
Árchú (AR-chu) "hound of slaughter"   M
Árdal, Árdghal (ARD-gal) comp. of árd, high, and gal, valour   M
Aróc, Aróg (AR-og)     F
Arrachtán (AR-acht-awn) perhaps "strong, vigorous or bold person"   M
Art (art) "stone," "a bear," "a champion"   M
Artán (ar-TAWN) dim of Art   M
Artgal, Ardgar (ar-dal, ard-gar) "one who is fierce or valorous as a bear"   M
Ardgal, Árdal, Árdghal (ARD-al) árd "high" -gal "valour"   M
Artucán, Artagán  (art-a-GAWN) dim of Art Hartigan M
Artúr (art-UR) borrowing of English Arthur   M
Assíd, Aisíodh (ass-EE)     M
Athche, Aithche (A-he)     F
Athracht (a-TRACT)   Attracta F
Augaine, Úghaine (OO-na)     M
Augaire, Úghaire(OO-re)perhaps "shepherd" M
Augustín, Águistín, Ághuistín, Aibhistín, Oistín (OSS-tin) borrowing of Austin   M
Aurchlossach, Urchlossach (er-KLAS-ach) "famous, reputable"   M
Aurthuile, Erthuile, Airthaile (er-HEEL-a)"flood-tide, abundance, plenty"  M